B. Fragilis ve Prekanseröz Polip

B. Fragilis ve Prekanseröz Polip

Kalın Barsak Kanserine Neden Olan Bir Mikrop Türü Tespit Edildi
Yapılan daha önceki çeşitli çalışmalarda, özellikle ağız florasında (ağız içinde yaşayan zararsız veya yararlı mikrop grupları) bozukluk olan yani düzenli dişini fırçalamayanlarda kalın barsak ve akciğer kanserlerinin daha sık görüldüğü belirlenmiş idi.

Barsak florasında bozulmaya neden olan kimyasal ve çevresel faktörlere mazruz kalma, kalitesiz beslenme ve çok uzun süre gereksiz antibiyotik kullanma gibi sebepler ile barsak florasında yani barsak içinde bulunan yararlı veya zararsız mikrop gruplarında bozulmalar olduğu hatta bazen florada faydalı mikropların ölüp zararlı mikropların bunların terine yerleştiği ve bunun; basak kanseri, erken bunama, tiroid bezi hastalıkları gibi kronik hastalıkları tetikleyebileceği ile ilgili çeşitli yayınlar yapılmış idi.
17 Eylül 2021 tarihinde Journal of Cell Host and Microbe dergisinde, Kordahi ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma sonucu yayınlandı. Bu çalışmada, kalın barsakta sık görülen polip denilen iyi huylu kitlelerin, kötü huylu hale gelmesini (Her 100 polipten 5’i kötü hale geçip kanser oluşturmaktadır) tetkikleyen Bacteroides fragilis isimli, aslında kötü etki yapmayan ancak çevresel ve kötü beslenmeyle ilgili kimyasal ve olumsuz faktörlerin etkisi ile kötü hale dönüşen bir mikrop türü belirlenmiştir.
Çalışmada 50-75 yaş arasında %60’ı kadın olan 40 kişide belirlenen barsak polip kenarından alınan biyopsiler, polip olmayan kişilerdeki normal barsak mukozasından alınan biyopsiler ile buralarda yerleşen bakteriler açısından karşılaştırmaya alınmıştır. B. fragilis yoğunluğu ile polipin yanındaki mukozada görülen inflamatuvar sitokin seviyeleri arasında bir ilişki tespit edilmiştir. B.fragilis, pro-inflamatuar yanıtı arttırarak polip oluşumunu ve oluşan polipin kansere dönüşümünü tetiklemektedir. Bu sonuç, polipin kansere dönüşmesinde değişen barsak florasının önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, polipi olmayan kişilerdeki B.fragilis türüne göre, olanlardaki B. fragilis türü inflamasyonu daha fazla tetikliyor idi.
Bu bulguların bir diğer önemi, ileriki yıllarda inflamatuvar etki oluşturan B.fragilis türü tespit edildiğinde pre-kanseröz polip için önlem alma şansı doğabilecek olması idi.

UYARI

Web sitemizde yer alan yazı, grafik, resim ve diğer tüm içerikler sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir tıbbi sorunla ilgili doktor tanısı, tedavisi veya konsültasyonu yerine kullanılması veya mevcut devam eden tedavinin sayfada verilen bilgiler doğrultusunda doktora danışmadan değiştirilmesi uygun değildir.

Prof Dr Hakan KARAGÖL'e Randevu almak için bizimle iletişime geçiniz.