Günde 2 Litre Su İçmek Kanseri Önlüyor

Günde 2 Litre Su İçmek Kanseri Önlüyor

Su hayatımızın yapı taşıdır. Vücudumuzdaki tüm hücrelerde bulunur ve burada gerçekleşen kimyasal olaylara katılır. Besin ve oksijen gibi hayatın devamını sağlayan maddelerin vücut içinde her yere kan yoluyla taşınmasını sağlar. Vücuttan zararlı maddelerin; ter, idrar veya gayta ile atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, vücut ısısının ter ile ayarlanması gibi çeşitli görevlere katılır.

Kanser tedavisi sırasında, bazı kemoterapi ilaçlarının böbrek veya mesane üzerine olan olumsuz etkilerini azaltmak, kusma veya ishal gibi yan etkilerin oluşturduğu sıvı kaybını düzeltmek veya ilacın vücuttan atılımını kolaylaştırarak diğer yan etkilerin azaltılmak için bol su içmek faydalıdır.

Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve böbrek üstü bezi hastalığı olmayan herkesin günlük 2 litre su içilmesi gerekir. Bu miktar, yaz mevsimi veya aşırı sıvı kaybı olan durumlarda daha fazla olmalıdır. Yapılan bir araştırmada Amerika Birleşik Devletleri’nde insanların %75’nin yeterli su tüketimine özen göstermediği belirlenmiştir.

İçilen suyun kalitesi önemlidir. Nitekim yapılan çeşitli çalışmalarda, suda fazla miktarda bulunan arsenik (Akciğer, karaciğer, mesane ve böbrek kanserini tetikler), nitrat (Mide ve karaciğer kanserini tetikler) veya asbest (Kalın barsak kanserini tetikler) gibi toksik maddelerin çeşitli kanser türlerinin gelişimine neden olabileceği belirlenmiştir. Bu nedenle tüketilen suyun kalitesi çok önemlidir.

Kanser gelişminde; sigara, alkol, dengesiz beslenme, güneş ışınlarına maruziyet gibi çeşitli faktörlerin etkileri eskiden beri bilinmektedir. Ancak, yeterli su tüketiminin kanser gelişmini önleme üzerine etkileri ile ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Su tüketiminin çok fazla sayıda insan üzerinde olmayan bazı çalışmalarda; mesane ve kalın barsak kanseri gelişminde engelleyici etkisi olabileceğine dair çalışma sonuçları vardır. Michaud ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 10 yıl süre ile 47.909 kişi takip edilmiş, bunlarda, içilen su miktarı ile mesane kanseri oluşumu arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Günlük 2.5 litreden (Yaklaşık 12 bardak) fazla su içenlerde günde 1300cc’den (Yaklaşık 6 bardak) az su içenlere göre mesane kanser gelişme riskinde yarıya yakın azalma olduğu belirlendi.

Bu azalmanın; artan idrar miktarı ile toksin konsantrasyonun azalması ve fazla su içilmesi ile sık olarak idrara çıkıldığından, mesane iç yüzeyine toksin temasının azalması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kalın barsak kanseri gelişimi ile beslenme alışkanlıkları ve su tüketimi arasında ilişkiyi araştıran bir çalışmada Shannon ve arkadaşları, günde 5 bardak ve daha fazla su içen kadınların günde 2 bardak veya daha az su içenlere göre yarıya yakın daha az kalın barsak kanseri olduğunu, erkeklerde ise günde 4 ve daha fazla bardak su içenlerde 1 ve daha az içenlere göre %30 daha az kalın barsak kanseri geliştiğini belirlemiştir.

Bunda; barsak içindeki toksin konsantrasyonun, su ile azalması ve gaytanın sıvı alımı ile daha sık boşaltılmasının, toksinin barsağa temas etmeden atılmasının sağlamasını etkili olduğu düşünülmektedir. Kanseri gelişminde yeterli su içilmesine bağlı önleyici etkinin diğer açıklaması ise; yeterli su içilmesi ile hücresel fonksiyonların daha kolay yerine getirilmesi ve böylece dış veya ,iç kaynaklı kanserojen etkenlerin hücreyi hasarlamasının zorlaşmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Önümüzdeki hafta "alkali su kanseri önler mi?" Sorusuna cevap arayacağız.

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmesi dileklerimle.

UYARI

Web sitemizde yer alan yazı, grafik, resim ve diğer tüm içerikler sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir tıbbi sorunla ilgili doktor tanısı, tedavisi veya konsültasyonu yerine kullanılması veya mevcut devam eden tedavinin sayfada verilen bilgiler doğrultusunda doktora danışmadan değiştirilmesi uygun değildir.

Prof Dr Hakan KARAGÖL'e Randevu almak için bizimle iletişime geçiniz.