AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanserleri en sık görülen kanser türüdür. Bu hastalık, bazen erken evrede bulgu verir iken, bazen ancak ileri evrede hasta tarafından hissedilebilmektedir.

Akciğer kanserlerinde sık görülen bulgular;

1-Öksürük

2-Balgam çıkarma

3-Balgamda kan gelmesi

4-Nefes darlığı

5-Yana yatınca ağrı veya nefes darlığı gelişmesi

6-Boyunda veya boyundan kola vuran ağrı

7-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

8-Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

9-Boyunda, yüzde ve kollarda şişme

10-El parmaklarında çomaklaşma

11-Kansızlık

12-Sarılık

13-Kilo kaybı

14-Aşırı halsizlik

15-Boyunda ele gelen yumru

16-Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın akciğerde oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın akciğer dışındaki organlara yayılması veya başka organa yayılmadan kana salgıladığı bazı maddelerle oluşan bulgular (Paraneoplastik sendrom) şeklindedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır (Not: Yukarda belirtilen bulgular akciğer kanserlerinde görülebilen bulguların hepsini içermediğinden hastaların “bu bulgulara benzer yakınmam yok o nedenle akciğer kanseri olamam” diye düşünmeleri yanlış olacağı gibi “öksürüyorum o halde kesin akciğer kanseriyim” diye düşünmeleri de yanlış olacaktır. Bu nedenle, herhangi bir sağlık yakınması olmayan kişide yeni gelişen bir yakınma ortaya çıktığında doktora başvurarak kontrolünü yaptırması doğru yaklaşım olacaktır).

            Akciğer kanserinin nedenleri incelendiğinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesin nedeni belirlemek zordur. Akciğer kanseri gelişme riskini arttıran bazı faktörler şöyledir;

1-Sigara kullanımı

2-Pasif sigara içiciliği

3-Ailesel yatkınlık

4-Yaşın artması

5-Kötü beslenme

6-Kronik Obsturiktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Pulmoner İnterstisyel Fibrosis gibi müzmin akciğer hastalıkları

7-Tüberküloz gibi enfeksiyonlar

8-Hava kirliliği

9-Arsenik, asbestoz, radon gibi kanserojenlere maruziyet.

Güncel onkolojik yaklaşımda akciğer kanseri tedavi yönünden 2 gruba ayrılmaktadır; 1.Küçük Hücreli Akciğer Kanserleri 2.Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserleri (Adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve diğerleri). Onkoloji doktoru tarafından bu tanı ile başvuran hastanın tedavisi, hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ancak, çok genel bir şekilde özetleyecek olursak; Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde daha ağırlıklı tedavi yöntemi kemoterapi ve radyoterapi iken Küçük Hücreli Olmayan Akciğer kanserlerinde tedavi cerrahi, radyoterapi ve ilaç tedavileri ile olmaktadır.  

UYARI

Web sitemizde yer alan yazı, grafik, resim ve diğer tüm içerikler sadece bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir tıbbi sorunla ilgili doktor tanısı, tedavisi veya konsültasyonu yerine kullanılması veya mevcut devam eden tedavinin sayfada verilen bilgiler doğrultusunda doktora danışmadan değiştirilmesi uygun değildir.

Prof Dr Hakan KARAGÖL'e Randevu almak için bizimle iletişime geçiniz.